Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Tooling

De implementatie van projectmanagementsoftware is veelal de laatste schakel. Er gaat een heel traject aan vooraf waarin keuzes moeten worden gemaakt over zeer uiteenlopende onderwerpen. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
Indien er bestaande tooling is, is die toereikend of is uitbreiding of vervanging nodig? Moet het een web-based systeem zijn of is een lokale installatie gewenst? Is resourcemanagement of allocatie gewenst? Welke rapportage formats? Zijn bestaande bedrijfsprocessen leidend of is aanpassing gewenst? Promista helpt mee om te komen tot een gedegen afweging, gebaseerd op huidige situatie, wensen en toekomstvastheid.

Project management software

Er zijn voor de ondersteuning van de projectmanager inmiddels een groot aantal tools en programma’s beschikbaar . Hoewel deze Project Management software wat betreft uiterlijk behoorlijk kan verschillen, hebben ze allemaal een gemeenschappelijk doel: de projectmanager helpen bij het uitvoeren van het project en zijn opdrachtgevers informatie verschaffen over het project.

Read more

Portfolio management inrichten

Alleen het selecteren van het juiste portfolio is maar één onderdeel. De focus van de organisatie is het uitgangspunt. Verder dient er goed gekeken te worden naar de organisatie, hoe werkt en leeft een organisatie, kortom wat is het gedrag in de organisatie en wat is de cultuur? Als je dit goed in kaart hebt, heb je inzicht hoe je het  portfoliomanagement het beste kunt implementeren en passend kunt maken voor de organisatie.  

"PROMISTA HEEFT ZICH ONTPOPT ALS EEN BETROUWBARE PARNTNER DIE TIJD VRIJ MAAKT WANNNEER DIT NODIG IS EN FLEXIBEL OP DE VERANDERENDE BEHOEFTE VAN DE PROJECTMANAGEMENTORGANISATIE INSPEELT."

Frank van der Schoot - gemeente Tilburg

Centre of Excellence

Centre of Excellence

Mede dankzij methodes als PRINCE2 en IPMA worden steeds vaker standaarden ingericht om projecten op een eenduidige manier uit te voeren. Vroeg of laat ontstaat dan de wens om gebruik te gaan maken van projectmanagement tooling, vaak wordt dit gezien als laatste schakel om projectmatig werken tot een succes te maken binnen de organisatie. En absoluut, daar draagt het aan bij! Maar één van de grootste valkuilen is dat er alleen wordt gekeken naar de functies van de tool met het idee “Hoe meer, hoe beter!”. De realiteit is vaak anders.

Product Based Planning

Product Based Planning

Promista organiseert doeltreffende workshops om projectmanagers, opdrachtgevers en senior users tot overeenstemming te laten komen wat de producten zijn die het project gaat leveren. Deze op te leveren producten zijn het immers projectresultaat. Dat doen we in kortcyclische workshops: workshops die een cyclisch karakter hebben en doordat de cyclus relatief kort is, is het proces efficiënt en effectief . Basis voor de werkwijze die wij hanteren ligt in de door onszelf ontwikkelde methodiek van de "Project Dive".

Principal Toolbox

Principal Toolbox

Promista heeft inmiddels meer dan10 jaar ervaring met de Projectmanagement tool Principal Toolbox. De consultants van Promista zijn in samenwerking met de specialisten van Fortes betrokken bij vele implementaties, zowel nationaal als internationaal. Klanten zijn o.a.  gemeente Den Haag,  UWV, Plus Retail, Alliander, vts Politie Nederland, New breed [US](logistieke service provider) en Manitoba eHealth [Canada].

Greep uit onze klanten_tooling

  • Liander
  • OVM
  • Medinova
  • Gemeente tilburg
  • Gemeente Den Haag
  • Plus Retail

Promista adviseert en begeleidt organisaties met de ontwikkeling en verbetering van portfolio-, programma-, en projectmanagement en PMO. Promista biedt ondersteuning bij de inrichting van de veranderprocessen en draagt zorg voor de borging in de lijnorganisatie.